Rychlý kontakt
Tel: +420 602 529 228 Mail: info@elektrola.cz Web: www.elektrola.cz

Revize a diagnostika

Provádíme revize a diagnostiku na zařízeních do 400kV, revize a diagnostika silových zařízení rozvoden měření a diagnostiku ochran. Zajišťujeme také revize distribučních trafostanic. Závady menšího rozsahu zjištěné při revizi, odstraníme ihned. Dále dle zprávy o provedené revizi navrhneme vhodné řešení na odstranění závad, nebo opravu.

Provádíme tyto diagnostické činnosti:

  • Měření přechodových odporů, izolačních odporů a elektrické pevnosti transformátorových olejů.
  • Měření časů spínání a rozpínání výkonových vypínačů.
  • Měření kvality plynu SF6
  • Měření ochran
  • Vyhledávání poruch kabelů a trasování kabelů

Tyto činnosti provádíme výhradně vlastními proškolenými zaměstnanci a vlastními přístroji.

Používáme přístroje od výrobců Programma Electric, Megger, BAUR, Seba-Dynatronic

TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www