Rychlý kontakt
Tel: +420 602 529 228 Mail: info@elektrola.cz Web: www.elektrola.cz

Projekční činnost

Zaměření projekční činnosti

Rozvodny VVN/VN, VN/NN
Transformovny přenosové soustavy VVN/VVN
Průmyslové elektrické rozvody.

Z projekce nabízíme tyto činnosti

 • projektování technologií rozvoden, transformoven do 400kV a průmyslových podniků
 • projektování ochran, řídicích systémů, měření a komunikace v energetice a průmyslu
 • projektování elektro instalací v průmyslu
 • digitalizace dokumentace stávajících stavů včetně její aktualizací
 • zajišťujeme kompletní projekční přípravu, návrhy technických řešení a studie proveditelnosti

Oblasti realizace

 • studie proveditelnosti
 • zadání stavby, dokumentace pro stavební řízení
 • zpracování dokumentace pro výběr vhodného zhotovitele
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • digitalizace provozní dokumentace

K realizaci projekčních prací využíváme nejnovější HW a SW vybavení

 • Autodesk Inventor 2010
 • Ruplan EVU 4.71
 • AutoCAD 2010

TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www